Karolína Hanušová

Bakalářská práce

Koncept hostelového ubytování

The concept of hostel facilities
Anotace:
Anotace Karolína Hanušová. Koncept hostelového ubytování. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s r. o. Vedoucí bakalářské práce Ing. Blanka Zimáková, Praha 2013. Bakalářská práce se zabývá ubytováním v hostelu v České republice a to z hlediska poskytovaných služeb a tržního potenciálu ve srovnání s ubytováním v hostelu v cizině, zejm. v Austrálii. Hostel není zahrnut do Oficiální klasifikace ubytovacích …více
Abstract:
Annotation Karolína Hanušová. The concept of hostel facilities. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis advisor Ing. Blanka Zimáková. This bachelor thesis deals with accommodation in a hostel in Czech Republic in terms of offered services and market potential in comparison with accommodation in a hostel abroad, especially in Australia. Hostel as an accommodation type is not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze