Bc. Lenka Mastešová

Bakalářská práce

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce “Dominantní jazyk v česko-anglických bilingválních rodinách žijících v České republice” se zabývá třemi bilingválními rodinami a jejich přístupem ke komunikaci. V teoretické části jsou rozebrána témata osvojování jazyka u dětí, bilingvismu a jeho rozšíření ve světě a v České republice. Praktická část je založena na rozhovorech s bilingválními rodinami, ve kterých jsou fakta uvedená …více
Abstract:
The thesis “Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic” deals with three bilingual families and their communicative approach. The theoretical part investigates children's language acquisition, concept of bilingualism and its spread all over the world and in the Czech Republic. The practical part is based on the dialogues with the families in which the facts from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta