Bc. Veronika Dopitová

Bakalářská práce

Performance

Performance
Anotace:
Hlavní částí této bakalářské práce je videozáznam divadelního představení ON AIR a fotodokumentace výroby scénografických prvků pro divadlo T.E.J.P. Zabývám se zde proměnami divadelních forem v posledních letech, jejich východisky z lidových tradic a cirkusu. Pozornost věnuji výtvarné složce představení, vlastní výrobě divadelních masek a objektů a možnému přesahu této práce do pedagogické praxe.
Abstract:
The main part of this Bachelor thesis is the video "ON AIR" a theatrical performance and photo production for the theatre stage design elements T.E.J.P. Here I deal with the changes in theatrical forms in recent years, their way out of the circus and folk traditions. I pay attention to esthetic and decorum: manufacture of theatrical masks and objects and the potential overlap between work and teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání