Bc. Zuzana Gregorová

Master's thesis

Vztah subjektivního vnímání intenzity zátěže a vybraných parametrů anaerobního prahu u pacientů s metabolickým syndromem v průběhu pohybové léčby

Subjective perception of rating of perceived exertion and some parameters of anaerobic threshold in patients with metabolic syndrome during exercise therapy
Abstract:
Cílem studie bylo zhodnocení vlivu dvanáctitýdenní pohybové léčby na funkční parametry anaerobního prahu, antropometrické parametry a subjektivní vnímání intenzity zátěže u pacientů s metabolickým syndromem. Srovnávali jsme hodnoty funkčních parametrů na úrovni RPE 11, 12 a 13 Borgovy škály před a po pohybové léčbě a stanovili jsme, který stupeň RPE nejlépe odpovídá úrovni ANP. Po absolvování pohybové …more
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the impact of 12-week exercise therapy on the functional parameters anaerobic threshold (AT), antropometric parameters and subjective perception of exertion in patients with metabolic syndrome. We compared values of functional parameters at the level RPE 11, 12 and 13 of Borg’s scale before and after exercise therapy and assessed the level of RPE best matching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta