Ing. Jarmila HURTOVÁ

Diplomová práce

Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě\nl{}

Expert proofs of road tolls in relation to insurance frauds in transport
Anotace:
Diplomová práce ,, Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě`` je zpracovaná tak, aby poskytla informace studentům oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management a taky široké veřejnosti o páchání trestného činu pojistný podvod. Tato práce je zaměřena především na pojistné podvody při dopravních nehodách. Práce je rozdělena do několika témat. První část je …více
Abstract:
The graduation thesis called ``Expert proofs of road tolls in relation to insurance frauds in transport`` is worked to inform the students of Security technologies, systems and management and also experts about commission of criminal act Insurance fraud. This work is centered mainly on insurance frauds in traffic accidents. The work is divided into several themes. The first part is devoted to car registration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
Zveřejnit od: 22. 5. 2009
Identifikátor: 11790

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Štefka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HURTOVÁ, Jarmila. Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě\nl{} . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management