Bc. Patrick Landa

Bakalářská práce

Komparace českého finančního arbitra a švýcarských finančních arbitrů

Comparison of the Czech financial ombudsman and the Swiss ombudsmen
Anotace:
Bakalářská práce si dala za úkol zjistit vymezení právní úpravy finančního arbitra, popis jednotlivých oblastí, do nichž finanční arbitr vstupuje a charakteristiku řízení před arbitrem jak v České republice, tak ve Švýcarsku. Dále se zaměřila na porovnání jejich organizační struktury, kodifikace, nezávislosti, a dalších získaných informací. Bakalářská práce je zpracována zejména na základě rešerše …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on tasks like determination of legislation of financial ombudsman, description of financial ombudsman´s activity areas and characteristics of financial ombudsman´s proceedings solved by Czech financial ombudsman and also by Swiss financial ombudsmen. Another point of interest is their organizational structure, codification, independence and another gained information. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo