Mgr. Filip Andres

Rigorózní práce

Detekce kolizí mezi proteiny

Detekce kolizí mezi proteiny (in Czech)
Anotace:
Výzkum v oblasti analýzy proteinů si klade za cíl zlepšit a zkvalitnit návrh chemických reakcí, které by vedly k urychlení syntézy nových léčiv v biochemii. Protože veškeré podstatné chemické reakce v živých organismech probíhají právě uvnitř proteinů, jejich prostorová analýza umožní nalézt přístupové cesty dovnitř proteinu (tunely), jimiž můžeme dopravovat substráty a produkty takovýchto chemických …více
Abstract:
The aim of the protein analysis research is to improve the design of chemical reactions which can fasten the synthesis of new drugs in the biochemical field. Proteins are structures where all the chemical reactions in live organisms undergo. The goal of the analysis is to find the entrance paths (tunnels). Then substrates or products of the reactions can be trasferred via these tunnels. The next step …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky