Hana MATĚJOVSKÁ

Bakalářská práce

Šumavská toponyma

The toponyms in Sumava mountains region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje onomastické subdisciplíně toponomastice. Toponomastika se zabývá vlastními zeměpisnými jmény, toponymy. Jedná se jak o jména místní (oikonyma),tak o jména pomístní (anoikonyma). Smyslem této práce je utřídit jednotlivá šumavská toponyma ze sběru na základě jejich významu. V teoretické části jsou jednotlivá toponyma rozdělena dle vnitřního členění toponomastiky na jednotlivé …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on toponymy, the branch of onomastics. Toponomy deals with place names toponyms. There are considered both names of settlements (oikonyms), among which belong names of towns, villages or settlings, and minor place names (anoikonyms), which stand for names of rivers, lakes, mountains, slopes or f.e. roads. Aim of this thesis is to classify collected toponyms from Šumava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Helena Chýlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJOVSKÁ, Hana. Šumavská toponyma. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání