Bc. Jan Buchar

Bachelor's thesis

Životní cyklus podniku

Enterprise life-cycle
Abstract:
Předmětem bakalářské práce bude analýza podniku dle zvolených kritérií určujících životní fázi podniku a návrh konkrétního opatření či inovace vhodné pro daný podnik v závislosti na výsledku analýzy. V první části budou představeny různé modely životního cyklu podniku, životní fáze podniku a s nimi spojené typické problémy. Druhá část práce bude samotnou analýzou podniku a výběrem odpovídajícího opatření …more
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis is an analysis of a company based on selected criteria that determine the life cycle stage of the company and a proposal of a specific action or innovation suitable for the enterprise, depending on the outcome of the analysis. In the first part, will be presented a different models of company life cycle, life stages of company and their typically associated problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management