Jana Macková

Bakalářská práce

Vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných nad 50 let

Education and Retraining of Unemployed Adults Aged Fifty Plus
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rekvalifikací uchazečů o zaměstnání nad 50 let, kteří si zvyšují nebo doplňují svoji dosavadní kvalifikaci tak, aby se mohli znovu začlenit na trh práce a byli přínosem pro nového zaměstnavatele. První teoretickou část tvoří tři kapitoly, ve kterých jsou objasněny pojmy, jako je nezaměstnanost, vzdělávání dospělých, druhy rekvalifikací a možnosti úřadu práce …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with education and retraining of job aplicants over 50 years of age who want to extend and improve their qualification background in order to become integrated into the labour market again, and to be of benefit for their new employer. The theoretical part is divided into three chapters which clarify key concepts such as unemployment, adult education, types of retraining and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macková, Jana. Vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných nad 50 let. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe