Bc. Ludmila Fironová

Diplomová práce

The Roles of the Company Trade Fairs Brno Co. in Relation to Regional Development

Role společnosti Veletrhy Brno a.s ve vztahu k regionálnímu rozvoji
Anotace:
Cílem této diplomové práce bude určit, jaké role zastává společnost Veletrhy Brno a.s. v rámci regionálního rozvoje a jaké jsou dopady působení této firmy na brněnský region včetně ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů spojených s lokalizací firmy na daném území. Práce vychází zejména z konsolidačních zpráv společnosti z let 1999-2017 a odborných studií, jež potvrdí či vyvrátí hypotézy …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine, which roles company Trade Fairs Brno Co. plays in the context of regional development and what are the impacts of this company's activities on the Brno region, including the economic, social and environmental aspects associated with the localization of the company in the given territory. As the background material for this thesis were used company’s consolidated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií