Lucie Lašová

Bakalářská práce

Specifikace ošetřovatelské péče o umírající pacienty

Specification nursing care about dying patients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifikací ošetřovatelské péče o umírající pacienty a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o pacienty v terminálním stadiu života, paliativní péčí, procesem umírání a jeho fázemi, komunikací s umírajícími pacienty, jejich příbuznými a pozůstalými a zátěžovými situacemi práce v oblasti paliativní medicíny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specification of nursing care for dying patients. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis deals with the specifics of nursing care for patients in the terminal stage of life, palliative care, the process of dying and its stages, communication with dying patients, their relatives and survivors and stressful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ahyfm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Hana Heiderová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě