Mgr. Pavlína Šamajová

Bakalářská práce

Teplotní aklimace pohybové performance u čolka horského

Thermal acclimation of locomotor performance in the Alpine newt
Anotace:
Aklimace je jedním z významných mechanismů, kterým se ektotermní organismy přizpůsobují změnám prostředí. Cílem této studie je (1) zpracovat přehled dostupných znalostí o této problematice, (2) formulovat relevantní otázky pro budoucí výzkum a (3) testovat vhodnost různých výkonnostních znaků pro aklimační experimenty. Pro tyto účely byly vybrány čtyři znaky, maximální a spontánní rychlost plavání …více
Abstract:
Aclimation is an important mechanism, by which ectothermal organisms adjust to environmental changes. The aim of this study is (1) to review available knowledge about this topic, (2) to formulate relevant questions for future research, and (3) to test the suitability of various performance traits for acclimation experiments. For this purpose, four traits, maximal swimming speed, spontaneous swimming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta