Bc. Eva Králíčková

Diplomová práce

Přístup k elektronickým informačním zdrojům pomocí mobilních zařízení

Access to electronic information resources via mobile devices
Anotace:
Práce „Přístup k elektronickým informačním zdrojům pomocí mobilních zařízení“ se zabývá problematikou přístupu uživatelů k EIZ pomocí zařízení jako jsou chytré telefony nebo tablety a také postojem knihoven k této problematice. V práci jsou také nastíněny problémy související s ochranou digitálního obsahu. Teoretická část také popisuje metody a techniky pro dosažení a hodnocení použitelnosti jako je …více
Abstract:
The master thesis „Access to electronic information resources via mobile devices“ deals with user access to electronic information resources by handheld devices such as smartphones, tablets and so on. Further, the thesis describes the libraries attitude to this technology and the issues related to the protection of digital content. The theoretical part also describes methods and techniques used to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta