Klára Jakubíčková

Bakalářská práce

Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o.

Working Capital management in company HR Carsoft s.r.o.
Anotace:
Jakubíčková, K. Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu v podniku HR Carsoft s.r.o a zhodnocení jeho kapitálové potřeby pomocí obratového cyklu peněz. V práci jsou definovány složky pracovního kapitálu a představeny možnosti financování oběžného majetku. Výsledkem je porovnání potřeby pracovního …více
Abstract:
Jakubíčková, K. Working Capital management in company HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendel University, 2020.The bachelor thesis focuses on the management of working capital in the company HR Carsoft s.r.o and evaluation of its capital needs using the cash conversion cycle. Working capital components are defined in the work and the possibilities of financing current assets are presented. The result is a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Martinčič, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický