Bc. Monika Bartošová

Bakalářská práce

Sexuální trestná činnost - psychologické aspekty

Sexual Crime - Psychological Aspects
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku sexuálních trestných činů, jejich historický vývoj, právní úpravu, obsahuje výčet jednotlivých sexuálních deliktů, popis skutkových podstat určitých sexuálních trestných činů, dále je věnována část obětem těchto činů, následkům, které na oběti zanechávají, možnosti pomoci obětem, práci a jednání s nimi. Závěrečná část je věnována psychologickému profilu pachatele …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the issue of sexual offenses, their historical development, legal regulation, list of individual sexual offenses, description of the facts of certain sexual offenses, part of the victims of these acts, the consequences left to the victims, possibilities to help victims, Negotiations with them. The final part is devoted to the psychological profile of the perpetrator and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Zatloukal
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní činnost