Mgr. Romana Hablyová

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou sexuální delikvence, charakteristikou pachatele těchto trestných činů a celkovým výskytem mravnostní kriminality v České republice v letech 2000 až 2009. Text práce je rozdělen na dvě hlavní části – část teoretickou a část prakticko-aplikační. Teoretická část se věnuje vymezení problematiky sexuální delikvence díky poznatkům získaným převážně ze sexuologické literatury …více
Abstract:
This thesis deals with issues of sexual delinquency, characteristics of offenders committing the sexual offences and the overall incidence of sexual criminality in the Czech Republic in years 2000 - 2009. Thesis is split into two main parts – theoretical and practical-applicatory. Theoretical part determines the field of sexual delinquency based on knowledge acquired mainly from sexology literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo