Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.

Doctoral thesis

Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy

DNA damage assessed by comet assay
Abstract:
Kometová analýza je mikroelektroforetická metoda pro zjištění poškození DNA na úrovni jednotlivých buněk. Jedním z cílů této práce bylo zavedení kometové analýzy na MU LF Brno, přičemž byla použita alkalicko-neutrální modifikace, barvení stříbrem a hodnocení pomocí počítačového programu LUCIA. V rámci validace metody byl testován vliv emprie hodnotitele a typu softwaru (LUCIA, CASP) na získané výsledky …more
Abstract:
Presented dissertation thesis studies the effect of some benzophenanthridine alkaloids on different cell lines (HL-60, A375). Selected alkaloids were chelerythrine and sanguinarine. DNA damage was assessed by comet assay. The alkaline-neutral modification of comet assay was used throughout this study. This modification has advantage over widely used alkaline modification in being less demanding while …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta