Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.

Disertační práce

Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy

DNA damage assessed by comet assay
Anotace:
Kometová analýza je mikroelektroforetická metoda pro zjištění poškození DNA na úrovni jednotlivých buněk. Jedním z cílů této práce bylo zavedení kometové analýzy na MU LF Brno, přičemž byla použita alkalicko-neutrální modifikace, barvení stříbrem a hodnocení pomocí počítačového programu LUCIA. V rámci validace metody byl testován vliv emprie hodnotitele a typu softwaru (LUCIA, CASP) na získané výsledky …více
Abstract:
Presented dissertation thesis studies the effect of some benzophenanthridine alkaloids on different cell lines (HL-60, A375). Selected alkaloids were chelerythrine and sanguinarine. DNA damage was assessed by comet assay. The alkaline-neutral modification of comet assay was used throughout this study. This modification has advantage over widely used alkaline modification in being less demanding while …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta