Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

Doctoral thesis

Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries

Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries
Abstract:
Cílem dizertační práce je odhalit, jaké faktory stály za odlišnou dynamikou procesů tranzitivní spravedlnosti v postkomunistických zemích, zejména v České republice, Polsku, a na Slovensku. Zvláštní důraz byl přitom kladen na "externality" ovlivňující rozhodnutí o tranzitivní spravedlnosti, tedy faktory, které externě omezují domácí politické elity a rozhodnutí, která mohou přijat. Za takové externality …more
Abstract:
The thesis aims to show what factors were involved in the varying dynamics of transitional justice processes in the post-communist countries, particularly the Czech Republic, Poland and Slovakia, with a special emphasis being put on “externalities” influencing the transitional justice decisions: i.e. factors externally constraining domestic political elites and limiting the scope of potential decisions …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prof. James Connelly

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií