Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.

Doctoral thesis

Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries

Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries
Anotácia:
Cílem dizertační práce je odhalit, jaké faktory stály za odlišnou dynamikou procesů tranzitivní spravedlnosti v postkomunistických zemích, zejména v České republice, Polsku, a na Slovensku. Zvláštní důraz byl přitom kladen na "externality" ovlivňující rozhodnutí o tranzitivní spravedlnosti, tedy faktory, které externě omezují domácí politické elity a rozhodnutí, která mohou přijat. Za takové externality …viac
Abstract:
The thesis aims to show what factors were involved in the varying dynamics of transitional justice processes in the post-communist countries, particularly the Czech Republic, Poland and Slovakia, with a special emphasis being put on “externalities” influencing the transitional justice decisions: i.e. factors externally constraining domestic political elites and limiting the scope of potential decisions …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prof. James Connelly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
International Territorial Studies (4-years) / European Studies