Michaela KLIEROVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacientek s karcinomem děložního čípku a jejich informovanost o předoperační a pooperační péči

Nursing care of patients with carcinoma of cervix and their awareness of the pre-operative and postoperative care
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na význam ošetřovatelského procesu, jeho fáze a hlavně na nádorové onemocnění děložního čípku.. Teoretická část bakalářské práce se zabývá ošetřovatelským procesem všeobecně a jeho fázemi. Hlavní část teoretické části je věnována samotnému nádorovému onemocnění děložního čípku. Objevuje se zde základní anatomie dělohy, popis samotného onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika …more
Abstract:
The thesis is focused on the importance of the treatment process, its phases and mainly on the cervix cancer. The theoretical part deals with the treatment process generally and its phases. The main part of the theoretical part looks closely into the cervix cancer diagnosis. There is the basic anatomy of a womb, description of the disease, causes, symptoms, diagnostics, treatment and also its prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Markéta Svobodová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIEROVÁ, Michaela. Ošetřovatelský proces u pacientek s karcinomem děložního čípku a jejich informovanost o předoperační a pooperační péči. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií