Bc. Lenka Skoumalová

Diplomová práce

Karcinom děložního čípku

Cervical Cancer
Anotace:
Karcinom děložního čípku je velmi rozšířené onemocnění postihující ženy po celém světě. Nejvýznamnějším původcem této nemoci je lidský papilomavirus, který patří do rodiny malých neobalených DNA virů. Vznik onemocnění je ovlivněn také dalšími faktory, například genetickou výbavou hostitele, variabilitou v genomu viru anebo vnějšími vlivy, jako jsou kouření nebo sexuální život. Karcinom se vyvíjí dlouhodobě …více
Abstract:
Cervical cancer is very common disease affecting women worldwide. The most important cause of this disease is human papillomavirus, which belongs to the family of small non-enveloped DNA viruses. The disease can be influenced also by other factors, for example host genom, HPV DNA variability or other environmental influences, such as smoking and sexual life. Carcinoma develops long term and it is due …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta