Theses 

Nadaný žák v primární škole – Petra Jiránková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Petra Jiránková

Diplomová práce

Nadaný žák v primární škole

Gifted pupil in primary school

Anotace: Diplomová práce Nadaný žák na 1. stupni ZŠ se zabývá problematikou nadaného žáka v rámci běžné třídy ZŠ. Cílem je sestavit koncept pro odhalení intelektově nadaného žáka v běžné třídě ZŠ a upozornit na povinnost učitele pracovat s dětmi dle jejich individuálních možností a potřeb. Teoretická část vymezuje pojem nadání a talent, modely a druhy, prezentuje charakteristiky nadaného žáka a nabízí způsoby identifikace. Dále jsou uvedeny zákony a vyhlášky vztahující se k danému tématu. Informuje o formách výuky, které jsou vhodné pro nadané žáky. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První z nich se věnuje nepovinnému předmětu pro nadané žáky, který ZŠ v Jičíně nabízí žákům druhého ročníku. V druhé z nich je prezentován vlastní koncept pro odhalení nadaného žáka v běžné třídě ZŠ a zpracovány výsledky z jeho použití v praxi.

Abstract: The Diploma work named ?Talented Student in the Basic School? is focused on talented pupils in the basic school regular classes. The aim at the work is to find a concept for identification of mentally talented pupils in the basic school. Futhermore point out teacher?s obligation to work with these children in line with their individual needs. Theorethical part defines terms as talent, models, types further presents characteristics of talented pupils and offers the ways of their identification. Thereinafter laws and regulations are mentioned related to evaluated matter. It gives also information about forms of education which are suitable for talented pupils. Practical part is divided into two sections. First section is oriented on facultative subject for talented pupils, which basic school in Jicin offersfor second degree students. Second section presents own concept for talented student identification in the regular basic school class with evaluated results and practical use.

Klíčová slova: talent, nadání, nadaný žák, vzdělávání, identifikace nadaných žáků, modely nadání, druhy nadání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Píša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23905 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Jiránková, Petra. Nadaný žák v primární škole. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:15, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz