Bc. Karla SLÍVOVÁ

Bakalářská práce

Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře

Common Czech and its functions in Belles Lettres
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na definice obecné češtiny, její formování, hlavní rysy, její úlohu v krásné literatuře. Cílem praktické části je sledovat konkrétní prvky obecné češtiny v románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna, popsat jejich frekvenci, účel a umístění.
Abstract:
This bachelor thesis on Common Czech and its function in belles lettres is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the general definition common czech, its formation, main characteristics, their role in belles-lettres. The aim of practical part is to monitor specific elements of Common Czech in the novel of Josef Skvorecky The Swell Season, to describe their frequency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVOVÁ, Karla. Obecná čeština a její funkce v krásné literatuře. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Základy společenských věd