Bc. Lenka Krajčovičová

Diplomová práce

Multisensory Structured Language Instruction in Vocabulary Learning Strategies - Comparison of Influences on Learners with and without Specific Learning Difficulties

Multisensory Structured Language Instruction in Vocabulary Learning Strategies - Comparison of Influences on Learners with and without Specific Learning Difficulties
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat obvyklé učební strategie studentů středních škol v rámci učení se slovní zásoby a porovnat je v závislosti na přítomnosti specifické poruchy učení (SPU). Dalším cílem je porovnat efekt učebních strategií na bázi multisenzoriálního přístupu – Multisensory structured learning (MSL) – v rámci učení se slovní zásoby na studentech s a bez SPU. Studenti zapojení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe and analyse habitual vocabulary learning strategies of upper-secondary school students and compare them regarding presence of a specific learning difficulty (SpLD). Besides this, its aim is to compare and contrast the effect of vocabulary learning strategies based on multisensory structured language instruction (or multisensory structured learning) (MSL) on the …více
Abstract:
scribes it to their systematic character and the non-SpLD group ascribes it to their sensory input.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.