Jakub Jiříček

Diplomová práce

Komerční využití automatizace ke snižování energetické náročnosti budov

Anotace:
Práce se věnuje myšlence založení společnosti, která se bude zabývat regulací spotřeby energie budov a podobné problematice. V teoretické části je zpracována metodika vypracování studie proveditelnosti a jednotlivé body studie. V praktické části je vypracována samotná studie. Práce si klade za cíl zhodnotit ziskovost projektu. Součástí práce jsou také výpočty, které zhodnocují návratnost investice …více
Abstract:
This thesis delves into the study of the feasibility of establishing a new company. The new company will focus on energy consumption control systems in the area of construction and related fields. The theoretical portion of the paper describes the methodology of conducting a feasibility study. The study itself is made in the practical part of the paper. The thesis aims to evaluate the profitability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/tzuyoq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií