Theses 

Cestovní ruch na Jižní Moravě - kongresy, veletry a incentivní cestovní ruch – Ing. Pavla Vaculíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Pavla Vaculíková

Bakalářská práce

Cestovní ruch na Jižní Moravě - kongresy, veletry a incentivní cestovní ruch

Tourism in South Moravia - Congresses, Exhibitions and Incentive Tourism

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Jižní Moravě se zaměřením na kongresový, veletržní a incentivní cestovní ruch. První část popisuje jednotlivé zkoumané části, ve druhé části je uvedena analýza nabídky a poptávky kongresového, veletržního a incentivního cestovního ruchu na Jižní Moravě a následuje analýza webových stránek spolu s hlavním cílem práce – návrhem na rozšíření nabídky v oblasti incentivního cestovního ruchu na turistických portálech.

Abstract: This bachelor thesis deals with tourism in South Moravia, with a focus on convention, exhibition and incentive tourism. The first part is describing individual examination components, in the second part is an analysis of supply and demand congress, exhibition and incentive tourism in South Moravia and it is followed by analysis of web pages with a main aim of the work - a proposal to extend the range of incentive tourism in the tourism portals .

Klíčová slova: Cestovní ruch, kongres, veletrh, incentiva, Jihomoravský kraj, internetové stránky. Tourism, congress, exhibition, incentives, South Moravia, websites.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz