Bc. Tereza Trojanová

Diplomová práce

Regionální inovační strategie sociální ekonomiky pro Jihomoravský kraj

Regional Innovation Strategy of Social Economy for the South Moravian Region
Anotace:
Inovovat, inovovat, inovovat! I tímto způsobem se dá popsat současný trend na trzích vyspělých zemí, mají-li jejich ekonomiky udržet krok se zeměmi rozvojovými, které se těší globálně silné pozici zejména díky množství disponibilní pracovní síly. Přes zaslepenost v honbě za ekonomickým blahobytem však zůstávají upozaděny další významné aspekty, které míru vyspělosti zemí, ale i celých regionů spoluurčují …více
Abstract:
Innovate, innovate, innovate! That is one way, the current trend in the markets of developed countries can be described if their economies are to keep pace with developing countries, which enjoy a globally strong position, mainly due to the amount of available workforce. Despite the blindness in the pursuit of economic prosperity, however, other important aspects, which co-determine the level of countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta