Theses 

Přistěhovalectví do Třince za první ČSR (1920-1938) na základě evidenčních knih – Marek MACURA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Marek MACURA

Bakalářská práce

Přistěhovalectví do Třince za první ČSR (1920-1938) na základě evidenčních knih

Immigration to Třinec during first Czechoslovakien republic (1920-1938) based on registration books

Anotace: Bakalářská práce se zabývá přistěhovalectvím do Třince mezi lety 1920 až 1938. V tomto směru jsem čerpal především z evidenčních knih, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu ve Frýdku-Místku. Hlavním cílem bylo shromáždit všechny údaje týkající se migrujících osob do Třince, tedy ty přistěhovalce, kteří v letech 1920 až 1938 obdrželi v Třinci domovské právo. Na základě důkladného rozboru evidenčních knih jsem mohl přijít například na to, že do Třince putovali především rodiny s dětmi z blízkého okolí nebo, že Poláci žijící v Třinci si po rozpadu Rakouska-Uherska museli opětovně zažádat o domovské právo.

Abstract: The thesis analyses immigration to Třinec during the years between 1920 and 1938. I drew information mainly from the registers stored in the State Regional Archives in Frýdek-Místek. The main aim of this thesis was to gather all the immigration data concerning people who were granted a right of domicile in Třinec between the years 1920 and 1938. On the basis of a thorough analysis of the registers I have been able to determine that Třinec accepted mainly families with children from the close surroundings, or that the Poles living in Třinec had to re-apply for the right of domicile after the dissolution of the Austro-Hungarian Empire.

Klíčová slova: historická demografie, Třinec, migrace, přistěhovalci, evidenční kniha, Československo, Poláci, domovské právo, třinecká huť, urbanizace, průmysl.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52060 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MACURA, Marek. Přistěhovalectví do Třince za první ČSR (1920-1938) na základě evidenčních knih. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz