Martin Šafář

Bakalářská práce

Rekonstrukce křižovatky ulic Studentská a dr. Slabihoudka v Ostravě

Reconstruction of the Intersetion of Studentská Street and dr. Slabihoudka Street in Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh variantního řešení přestavby křižovatky ulic Studentská a Dr. Slabihoudka v Ostravě. Práce popisuje stávající stav křižovatky včetně její dopravní problematiky. Součástí práce je i variantní řešení možných úprav křižovatky pro zlepšení průjezdnosti křižovatkou a zlepšení bezpečnosti na křižovatce včetně vyhodnocení jednotlivých variant z technického a ekonomického …více
Abstract:
This bachelor's degree thesis is a draft on an alternate solution for a reconstruction of a crossroad at Studentska Streen and Slabihoudek Street in Ostrava. The work describes the current state of the crossroad including its traffic issues. The thesis features several solutions of possible changes of the crossroad, mostly those that could help with the transit and improve the security on the crossroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava