Bc. Jakub Janák

Bakalářská práce

Znakový jazyk ako nástroj prenosu informácie a digitálne dokumenty pre sluchovo postihnutých

Sign language as a tool for transferring information and digital documents for the hearing impaired
Abstract:
The bachelor thesis deals with sign language as a means of communication of deaf people. The primary aim of the theoretical part is to describe the process of transmission of information in the lingual communication of people with hearing impairment. Within the theoretical part is also mentioned the role of phenomena of information, communication and language in the social interaction of human beings …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike znakového jazyka ako komunikačného prostriedku nepočujúcich osôb. Primárnym cieľom teoretickej časti je popísať proces prenosu informácií pri jazykovej komunikácii osôb so sluchovým postihnutím. V teoretickej časti je tiež uvedená úloha fenoménov informácie, komunikácie a jazyka pri sociálnej interakcii ľudských osôb. Taktiež v teoretickej časti je prezentovaný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví