Bc. Silvia Šustáková

Diplomová práce

Zabezpečenie pohľadávok z úveru

Provision of loan receivables
Abstract:
The acceptance of deposits and the loan provision belongs to the principal activity of commercial bank. The content of loan provision increases from year to year and therefore banks have to eliminate potential risk of outstanding loan of the debtor with appropriate loan provision. The aim of this work is to point out the opportunities of provision of loan receivables through security institutes contained …více
Abstract:
Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov patria k základným činnostiam komerčnej banky. Z roka na rok sa zvyšuje objem poskytnutých úverov, a preto banky musia eliminovať prípadné riziko z nesplácania resp. nesplatenia úveru dlžníkom a to formou vhodného zabezpečenia úveru. Cieľom tejto práce je poukázať na možnosti zabezpečenia pohľadávok z úveru a to prostredníctvom zabezpečovacích inštitútov obsiahnutých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance