Klára Babáková

Bakalářská práce

Behaviorální kompetence v projektovém managementu

Behavioural competencies in the project management
Anotace:
Klára, B. Behaviorální kompetence v projektovém managementu.Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Tato práce se zabývá behaviorálními kompetencemi v projektovém managementu, definováním terminologie a specifikace novodobých přístupů projektového managementu. Práce byla rozdělena do dvou částí. První část je tvořena teoretickou částí, která popisuje základní pojmy projektového managementu …více
Abstract:
Klara, B. Behavioural competencies in the project management.Bachelor's thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018The bachelor thesis is focused on the behavioural competencies in the project management, terminology definition and specification of modern approaches in project management. Thesis was divided into two parts. The first part consists of a theoretical part which describes the basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií