Veronika STROUFOVÁ

Diplomová práce

Lidová architektura, její propagace a využití v turistickém regionu Severozápadní Čechy

Traditional rural architecture, its promotion and using in tourist region North-Western Bohemia
Anotace:
Tato práce se zabývá tématikou lidové architektury, její propagací a využitím ve vybraných oblastech severozápadních Čech. Analyzuje propagaci jednotlivých typů lidové architektury. Zjišťuje potenciál a marketing územních typů lidové architektury pro cestovní ruch. Výsledkem práce bude nalezení na základě šetření, který z vybraných typů lidové architektury na území severozápadních Čech je nejvíce a …více
Abstract:
This work deals with the theme of folk architecture and its promotion and using in selected areas of northwest Bohemia. Analyzes the promotion of individual types of folk architecture. It identifies potential marketing and territorial types of folk architecture for tourism. Results of this work will be based on the survey findings, which of the selected types of folk architecture in northwest Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STROUFOVÁ, Veronika. Lidová architektura, její propagace a využití v turistickém regionu Severozápadní Čechy. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta