Ing. Tomáš Kocourek

Bakalářská práce

Veřejná správa v ČSR v letech 1949 - 59

Public Administration in Czechoslovakia in the Years 1949 - 1959
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj struktury veřejné správy v letech 1949 – 59. V květnu roku 1949 byla přijata nová ústava, známá jako Ústava 9. května. Ústava vytvořila právní základ pro reorganizaci veřejné správy. Zemské zřízení nahradilo krajské zřízení. Základními články výkonu veřejné správy byly národní výbory, které v sobě spojili jak prvky samosprávy, tak i státní správy. Cílem …více
Abstract:
The attached bachelor dissertation deals with the structure of the public services in the years 1949 – 59. In May 1949 a new constitution, know as the 9th May Charter, was accepted. The constitution created the legal basis for the re-organization of the public services. A regional system was established to replace the previous municipal division of the state. The basic executive bodies were the national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní