Bc. Jiří Forejt

Bakalářská práce

Zapojení České republiky do Schengenské spolupráce

Engagement Czech Republic to Schnegen's cooperation
Anotace:
Schengenská spolupráce, zkráceně označována jako „Schengen“ je označení pro spolupráci států v rámci Schengenského prostoru. Na jejich společných státních hranicích tak odpadly kontroly a tím se zjednodušil pohyb osob. Schengenská dohoda se stala nedílnou součástí EU. Česká republika se zapojila po dlouholetých přípravách do této spolupráce a tím se aktivně podílí na provádění schengenských standardů …více
Abstract:
Schengen-Zusammenarbeit, abgekürzt erwehnt, ist ein Merkmal für die Zusammenarbeit der Staaten, die zu den Schengen-Raum gehören. An den gemeinsamen Staatgrenzen sind die Kontrollen abgeschaft worden und damit der Personenverkehr einfacher geworden ist. Schengener Abkommen ist ein integrierendes Teil der EU geworden. Tschechische Republik nimmt nach langjährigen Vorbereitungen an diese Zusammenarbeit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Jan Tlamycha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa