Tereza SLANCOVÁ

Diplomová práce

Trestný čin vraždy se zaměřením na sériové vraždy

Criminal Homicide - Serial Homicide Survey
Anotace:
Tato práce se v první části zabývá trestným činem vraždy z trestně-právního hlediska, její skutkovou podstatou a rozdílem mezi vraždou s rozmyslem a vraždou po předchozím uvážení. Nejrozsáhlejší části práce je kapitola zaměřená na sériové vraždy a jejich pachatele. Tato část je spíše psychologického rázu, kapitoly jsou zaměřené primárně na osobnost pachatele, na vybrané prediktory, které osobnost sériového …více
Abstract:
In the first part, this work deals with the criminal offense of murder from a criminal-law point of view, its factual nature and the difference between murder and deliberate murder. The most extensive part of the work is a chapter dealing with serial murders and their perpetrators. This part is more of a psychological nature, the chapters are primarily focused on the personality of the perpetrator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLANCOVÁ, Tereza. Trestný čin vraždy se zaměřením na sériové vraždy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma