Ing. Martin DOSTAL

Doctoral thesis

TEXT-MINING WITH LINKED DATA

TEXT-MINING WITH LINKED DATA
Abstract:
Tato práce představuje můj vývoj v oblasti text-miningu realizovaný s využitím sémantické informace získané z Linked Data. Tento přístup je demonstrován na dobře známých text-miningových úlohách jako je volba vlastností, klasifikace a shlukování. Tento přístup je vyhodnocen s využitím běžných datových kolekcí a s využitím několika vlastních korpusů v případech, kdy dostatečně velké korpusy nebyly k …more
Abstract:
This thesis proposes the progress in the area of text-mining realized with methods improved by semantic information from Linked Data. This approach is demonstrated on well-known text-mining tasks like feature extraction, classification and clustering. This approach is evaluated with common available data corpuses and with my own several corpuses in cases when the large enough corpuses were not available …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTAL, Martin. TEXT-MINING WITH LINKED DATA. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Doctoral programme / field:
Computer Science and Engineering / Computer Science and Engineering