Martin Mikeš

Diplomová práce

Podnikatelský plán na rozšíření podniku Obchůdek u farmáře s.r.o.

Anotace:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro malý již existující podnik. Hlavní myšlenkou je zavedení vlastní výroby pekařských výrobků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou.V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se podnikání a následný popis podnikatelského plánu, jeho využití a struktury. V praktické části je zpracovaný …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to prepare a business plan for a small already existing enterprise. The main idea is to introduce own production of bakery products. The master thesis is divided into two parts, theoretical and practical.The theoretical part defines the basic concepts relating to business and the subsequent description of the business plan, usage and structure. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program:
Řízení rozvojových projektů; Projektové řízení inovací v podniku