Kateřina Kapounová

Bachelor's thesis

Prezentace budoucího času tvořeného pomocí will + infinitiv ve vybraných učebnicích angličtiny (napříč úrovněmi)

Presentation of the future tense through the means of will + infinitiv in selected textbooks of English (across levels)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na prezentaci futura pomocí slovesa will. Teoretická část popisuje sloveso will v lingvistických materiálech a praktická část se zaměřuje na analýzu prezentace tohoto gramatického jevu ve dvou řadách učebnic angličtiny. Na závěr dochází k porovnání rozdílností v prezentaci gramatiky v obou zdrojích.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the presentation of future with will. The theoretical part is describing the verb will in lingvistic materials and the practical part analyses the presentation of this gramatical phenomenon in two sets of English books. Finally, the comparison of differences in the presentation of grammar in those two sources is presented.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College