Jana HARTLOVÁ

Bakalářská práce

Experimentální analýza fixací zlomeniny křížové kosti

Experimental analysis of sacral bone fixators
Abstract:
The aim of the thesis is a comparison of four fixators used for stabilisation of unilateral transforaminal sacral fracture. Their stability is examined during experimental measurements performed on orthopaedic models of pelvis. For the evaluation of the experimental data the methods of photogrammetry and digital image correlation were used. The photogrammetric software was tested and its accuracy was …více
Abstract:
Práce se zaměřuje zejména na srovnání čtyř typů fixátorů používaných pro jednostrannou transforaminální zlomeninu křížové kosti. Stabilita jednotlivých fixátorů je vyhodnocena na základě výsledků zátěžových testů provedených na ortopedických modelech pánve, při kterých byla měřena dislokace zvolených bodů na dorzálním povrchu křížové kosti. Experimentální data byla pořízena a zpracována s využitím …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Libor Lobovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARTLOVÁ, Jana. Experimentální analýza fixací zlomeniny křížové kosti. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Počítačové modelování v technice / Počítačové modelování