Petra HOLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj fonologických a morfologických schopností dětí před nástupem do školy

Development of the phonological and morphological abilities of children before the school age.
Anotace:
Práce je zaměřena na prediktory čtenářských dovedností jakožto faktory ovlivňující rozvoj čtenářské gramotnosti. V předškolním věku je možné zjistit rizika pro další vývoj čtenářských dovedností, je potřeba se zaměřit na jednotlivé oblasti percepčně motorických a kognitivních funkcí, díky nimž je počáteční čtenářství úspěšné či nikoli. Důležitým prediktorem jsou fonologické schopnosti, do této oblasti …více
Abstract:
The thesis is focused on predictors of reader´s abilities as factors influencing the development of readers literacy. At pre-school age is possible to identify the risks for further development of reader´s abilities. It is necessary to focus on individual areas of perceptual motor and cognitive functions that make initial reading successful or not. An important predictors are phonological skills. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martina Lietavcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Petra. Rozvoj fonologických a morfologických schopností dětí před nástupem do školy. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u2dv5m u2dv5m/2
14. 7. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.