Michaela Urbanová

Bakalářská práce

A Business Plan for a Zero Waste Shop

A Business Plan for a Zero Waste Shop
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a business plan development focused on a zero-waste shop. The thesis aims to determine whether the business plan is feasible and whether it can be realised. This thesis is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part is focused on defining terms such as an entrepreneur, an enterprise and also appoints and determine legal forms of businesses …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre bezobalový obchod. Jej cieľom je zistiť realizovateľnosť a ziskovosť daného obchodu. Práca je rozdelená na teoretickú a analytickú časť. Teoretická časť vymedzuje pojmy ako podnikateľ, podnik, vymenúva a definuje rôzne formy podnikania. Teoretická časť v neposlednom rade obsahuje podrobný popis jednotlivých častí podnikateľského plánu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Dujka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbanová, Michaela. A Business Plan for a Zero Waste Shop. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi