Tereza PRŮŠKOVÁ

Diplomová práce

Pohádka se zvířecím hrdinou v literatuře pro děti a mládež.

Animal-hero Fairy Tale in Children´s literature.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem pohádky se zvířecím hrdinou. V teoretické části jsme se věnovali vysvětlení pojmu pohádka, historii vzniku a vývoje pohádek. Zaměřili jsme se na pohádku lidovou i autorskou a v neposlední části jsme se soustředili na některé vybrané autory české i zahraniční tvorby, kteří se věnovali právě pohádkám. V teoretické části své práce jsem zmínila také bajku, která s pohádkou …více
Abstract:
The thesis deals with Animal - hero Fairy Tale. The theoretical part is devoted to the notion of a Fairy Tale, history, origin and evolution of Fairy Tales. I focused on folk and author's Fairy Tale and, last but not least, we concentrated on some selected Czech and foreign authors, who devoted themselves to Fairy Tales. In the theoretical part of work, we mentioned a fable, because that is undoubtedly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRŮŠKOVÁ, Tereza. Pohádka se zvířecím hrdinou v literatuře pro děti a mládež.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy