Bc. Viera Novotná

Bachelor's thesis

Stilistische und persuasive Mittel der politischen Rede

Stylistic and Persuasive Means in Political Speech
Abstract:
This bachelor thesis deals with stylistic and persuasive means in political speech. In the first, theoretical part, a function of speech in politics and political speech itself are described. There are separate chapters devouted to stylistics, rhetoric and strategies of persuasion. It is dealt with the analysis of two political speeches delievered by a german chancellor Angela Merkel in the practical …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá štylistickými a persuasívnymi prostriedkami v politickej reči. V prvej časti - teoretickej - je bližšie popísaná úloha reči v politike a politická reč. Samostatné kapitoly sú venované štylistike, rétorike a presvedčovacím stratégiám. V praktickej časti sa práca zaoberá rozborom dvoch konkrétnych politických rečí nemeckej kancelárky Angely Merklovej. Rozbor je zameraný …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedúci: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / German Language and Literature