Theses 

Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma – Bc. Nicole Nesnídalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání I

Bc. Nicole Nesnídalová

Bakalářská práce

Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma

Individual types of contracts according to the SOZ (Act No.40/1964 Sb.), ObchZ (Act No. 513/1991 Coll.) and these contracts after the effectiveness of the NOZ (Act No. 89/2012 Coll.)

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na smlouvy a především jejich typy. Cílem práce je rozšíření gramotnosti v tomto zaměření, jak z historického, tak z aktuálního hlediska. Podala jsem jednoduchý návod, jak smlouvu využít a vytvořit. Zaměřila jsem se na odklon, neboli dispozitivnost norem, která hraje velkou roli při tvorbě smluv. Vytvořila jsem, vyhodnotila a graficky znázornila dotazník týkající se smluvní gramotnosti a zaměřila se na rekodifikaci soukromých práv, včetně porovnání jednotlivých typů smluv po účinnosti Nového občanského zákoníku.

Abstract: Bachelor thesis is focused on Agreements (Contracts), primarily on their types. Goal is to educate, from historical and aslo today’s standpoint. I showed an easy way to create and apply an Agreement (Contract) I focused on deflection and disposition of standards. I evaluated and created a questionnaire related to Contractual literacy.Focused on recodification of personal rights, including comparing Agreement (Contract) types in regards to New civil code.

Klíčová slova: smlouva, nový občanský zákoník, občanský zákoník, obchodní zákoník, dispozitivnost, autonomie vůle Contract, New Civil Code, Civil Code, Comercial Code, dispozitive, party autonomi

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:55, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz