Pavla HOLIENČINOVÁ

Bakalářská práce

Státní gymnázium v Žatci (Staatsobergymnasium in Saaz) v letech 1873 až 1902

Grammar School in Žatec (Staatsobergymnasium in Saaz) and its Schoolmen in the Years from 1873 to 1902
Anotace:
V této bakalářské práci se soustředím na gymnázium v Žatci v letech 1873 až 1902. Tedy od roku, kdy bylo gymnázium zestátněno, až do stavby nové reprezentativní budovy. Kromě dějin gymnázia v tomto období se soustředím hlavně na pedagogický sbor na této škole, přičemž vycházím z osobních spisů zaměstnanců ústavu, které se dochovaly. Podle nich se snažím alespoň v nástinu zrekonstruovat pedagogický …více
Abstract:
This bachelor work is about the grammar school in Žatec, which have a very rich history. From the year 1807 the school was controlled by the Premonstratensiar order from Strahov. In the year 1873 it was transfered in the state owner. In the year 1902 started construction of new representative school building. Especially the work is interested in the time 1873 - 1899, because in this time the school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLIENČINOVÁ, Pavla. Státní gymnázium v Žatci (Staatsobergymnasium in Saaz) v letech 1873 až 1902. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)