Ing. Jiří Eliáš

Bakalářská práce

Dražba nemovitosti

Real estate auctions
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na dražby nemovitostí z pohledu přímého účastníka dražeb - dražitele. V první části práce je popsaná právní úprava této problematiky a její vývoj od roku 2001 po současnost. V dalších částech pak práce popisuje průběh samotné dražby a poukazuje také na pletichy při veřejných dražbách a na jejích důsledky jak trestněprávní, tak ekonomické. Závěr práce pak obsahuje doporučení …více
Abstract:
This thesis is focused on the real estate auctions from the perspective of a direct participant in the auctions - auctioneer. There is described the legislation in this area and its development from 2001 to the present in the first part of this thesis. In other parts of the thesis describes the progress of the auction itself, and also points out at public auctions intrigues and on its criminal and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem