Bc. Pavla Křížová

Bachelor's thesis

Psychická zátěž personálu při poskytování paliativní péče

Psychological stress of staff in providing palliative care
Abstract:
Bakalářská práce je věnována tématu psychické zátěže zdravotních sester v péči o umí-rající v hospicových zařízeních. Teoretická část práce zahrnuje problematiku stresu a psychické zátěže zdravotních sester a jejich duševní hygienu. Je zde stručně popsána historie a základní myšlenka paliativní péče a jsou zde definovány základní pojmy, jako je psychická zátěž, doprovázení, hospic a paliativní péče …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the topic of psychological stress of nurses in the care of dying in hospices. The theoretical part of the thesis involves the issue of stress of nurses and mental hygiene. There is also a brief description of the history and funda-mental idea of palliative care together with definition of basic terms like psychological stress, accompaniment, hospice and palliative care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta